Skutki dobrego i złego nauczania

Porządny pedagog to osoba, która potrafi zainspirować swoich uczniów do obnażania swoich zamiłowań i pasji. Potrafi on dobrać swoje metody kształcenia do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu każdy może osiągnąć powodzenie. Zręczność zbudowania należytej atmosfery w klasie ale również inspirowanie do debaty i wymiany pomysłów to kolejne cechy solidnego nauczyciela. On/ona jest autorytetem dla swoich uczniów, lecz równocześnie jest otwarty/a na ich opinie i sugestie. Porządny profesor to głównie osoba, która umie zaszczepić w uczniach zainteresowanie do kształcenia się i spostrzegania nowatorskich rzeczy.

Porządny nauczyciel to też postać, jaka cięgiem się rozwija i poszerza swoją wiedzę z danego tematu, co umożliwia mu/jej na zapewnianie uczniom najnowszych wiadomości i nowinek. Umie on/ona także dostrzec i kształtować talenty i zainteresowania swoich uczniów, co dodatnio oddziałuje na ich pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Porządny nauczyciel to też postać, jaka umie budować zależności z uczniami, jest otwarty i życzliwy, umie słuchać i udzielać konsultacji. On/ona rozumie, że każdy słuchacz jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby i przeszkody. Z tej przyczyny dodatkowo potrafi dostosować swoje metody kształcenia do każdego ucznia i asystuje mu/jej w rozwiązywaniu problemów.

Dobry pedagog to także postać, jaka potrafi dobrać swoje metody szkolenia do różnorodnych stylów szkolenia się swoich uczniów, ażeby każdy mógł efektywnie wchłaniać wiedzę. Umie on/ona również stosować różne metody szkolenia, takie jak na przykład praca w grupach, projekty, prezentacje, żeby uatrakcyjnić przebieg nauki i utrzymać atencję uczniów.

Solidny nauczyciel to także postać, która jest elastyczna i umie przystosować swoje plany nauki do bieżących potrzeb i zainteresowań swoich uczniów, ale też jest otwarty na wdrażanie innowacyjnych metod i narzędzi edukowania.

Wskazane jest nadmienić, że solidny pedagog to również osoba, która jest przychylna do asystowania swoim uczniom poza godzinami lekcyjnymi, lub to poprzez osobiste konsultacje, bądź też poprzez udział w różnych kołach zainteresowań lub projektach.

Krótko mówiąc, porządny pedagog to postać, która jest energiczna, elastyczna, motywująca, i która dba o postęp swoich uczniów, zarówno pod względem wychowawczym, jak i osobistym.

www.allefrajda.com.pl www.cezas.net.pl www.ekodomex.com.pl